Hvordan tredjepartstransaksjoner fungerer

Tredjepartstransaksjoner er de der et selskap inngår kontrakter med et annet selskap for å levere varer eller tjenester til sine kunder. Den vanligste typen tredjepartstransaksjoner er når et selskap inngår kontrakter med et annet selskap for å levere varer eller tjenester til sine kunder. I denne typen ordninger er selskapet som leverer varene eller tjenestene … Les mer