Forstå fasiliteter

Begrepet «forståelsesfasiliteter» refererer til praksisen med å analysere og forstå regnskapet til et selskap for å ta informerte beslutninger om dets fremtid. Dette kan inkludere gjennomgang av selskapets balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for å bedre forstå dets finansielle stilling og ytelse. I tillegg kan forståelsesfasiliteter også innebære å forstå selskapets gjeldsforpliktelser og dets evne til … Les mer

Hva er en runde lot?

Et rundparti er et standard antall enheter av et finansielt instrument. Når det gjelder aksjer, er en rundepost 100 aksjer. Når det gjelder obligasjoner, er en rund lot vanligvis $ 1000 verdt av obligasjoner. For mange andre typer verdipapirer, for eksempel opsjoner og futures, er en rund lot standard handelsenhet. Begrepet «rundt parti» kommer fra … Les mer

Hvordan kredittanalyse fungerer

Kredittanalyse er prosessen med å vurdere et selskaps finansielle stabilitet og evne til å betale tilbake gjeld. Dette inkluderer en analyse av selskapets regnskap, samt en gjennomgang av dets forretningsmodell, ledergruppe og konkurranselandskap. Målet med kredittanalyse er å gi investorer en forståelse av risikoen forbundet med utlån til et bestemt selskap. Denne informasjonen kan hjelpe … Les mer