Mass Index

Masseindeksen er en teknisk indikator som brukes til å måle styrken til en markedstrend. Masseindeksen beregnes ved å ta forholdet mellom dagens høye pris og dagens lave pris. Masseindeksen plottes deretter på en graf med en periode på 9. En stigende masseindeks indikerer at markedet er i en opptrend, mens en fallende masseindeks indikerer at … Les mer