Junior Debt Definition

Juniorgjeld er en type finansiering som er underordnet seniorgjeld. Ved mislighold vil senior gjeldshavere stå først i køen til å motta betaling, etterfulgt av junior gjeldshavere. Juniorgjeld brukes ofte til å finansiere kjøp av næringseiendom, og kan ha form av et mesaninlån eller et ansvarlig lån. Hva er de to viktigste formene for langsiktig gjeld? … Les mer