Growth Accounting Definisjon

Vekstregnskap er en teknikk som brukes i makroøkonomi for å måle økonomisk vekst. Den dekomponerer veksthastigheten til BNP i bidraget fra ulike produksjonsfaktorer, som arbeidskraft, kapital og produktivitet. Vekstregnskap kan brukes til å måle bidraget fra hver faktor til økonomisk vekst, og for å identifisere kildene til økonomisk vekst. For eksempel, hvis arbeidsproduktivitetsvekst er den … Les mer