Unlevered Beta: Definisjon, formel og beregning

. Hva er Unlevered Beta? Den ubelånte betaen er et mål på et selskaps aksjevolatilitet som ikke er påvirket av kapitalstrukturen. Den unlevered betaen kan være nyttig for å sammenligne selskaper med ulike nivåer av gjeld. Hvordan beregner du Unlevered Beta? Ubelånt beta kan beregnes ved hjelp av følgende formel: Ubelånt Beta = Levered Beta … Les mer

Hva er en Bag Raider?

Betydningen av raider knyttet til feltet av veske refererer til store investorer eller spekulanter som velger et undervurdert selskap på aksjemarkedet som de kan true eller ta kontroll over nevnte selskap. De er også kjent som haier, siden de kjøper aksjene når verdien er på et veldig lavt punkt, for å ha kontroll i fremtiden … Les mer

Kategorier R