Hva er spredt?

Begrepet spredning i økonomi refererer til forskjellen mellom bud- og salgspris for en bestemt sikkerhet. Den kan brukes som en indikator på likviditeten i et verdipapir, der lavere spread vil reflektere mer likviditet, selv om det er mulig at det også endres av andre forhold. Innen finans er dette konseptet ganske polysemisk. Hovedbetydningen for spredning … Les mer