Grant Deed

Et skjøte er et juridisk dokument som overfører eiendomsretten til fast eiendom fra en person til en annen. Tilskuddsskjøtet må være undertegnet av tilskuddsgiver (den som selger eiendommen) og attestert for å være gyldig. Bevilgningsskjøtet må også journalføres med fylkesjournalistkontoret for å varsle omverdenen om eierskiftet. Tilskuddsskjøter er den mest brukte typen skjøte for boligtransaksjoner … Les mer