offentlig definisjon

En offentlig definisjon er en kortfattet, grei forklaring av et begrep eller et konsept som lett kan forstås av allmennheten. Det brukes ofte i markedsføring eller reklame for å forklare en kompleks idé på en måte som er lett for folk å forstå. En god offentlig definisjon bør være klar og konsis, og bør unngå … Les mer