Definisjon av bud-til-dekningsforhold

Bud-til-dekningsforholdet er et mål på etterspørselen i primærmarkedet for nye gjeldsutstedelser. Den beregnes ved å dividere det totale antall innkomne bud med antall tilbudte obligasjoner. En høy andel indikerer sterk etterspørsel etter emisjonen, mens en lav andel indikerer svak etterspørsel. Bud-til-dekningsforholdet er et nyttig verktøy for å måle investoretterspørselen etter en ny gjeldsutstedelse. Et høyt … Les mer