Grey Swan Definisjon

En grå svane er en hendelse med lav sannsynlighet for å inntreffe, men med potensielt alvorlige konsekvenser. Begrepet ble laget av Nassim Nicholas Taleb i hans bok fra 2007 The Black Swan. Taleb hevder at problemet med å forutsi sjeldne hendelser er at de ofte feilaktig anses som umulige. Dette fører til en falsk følelse … Les mer