Avskrive

Amortisering er den økonomiske prosessen der en gjeld gradvis slukkes gjennom periodiske innbetalinger som kan være av samme eller forskjellige beløp. Det vil si at amortisere betyr gradvis tilbakebetaling av hovedstaden i a låne eller en kreditt. Det vanligste er at betaling av disse forpliktelsene skjer gjennom forskjøvede utbetalinger over tid, selv om en enkeltbetaling … Les mer

Kategorier A