Hva er promissory Estoppel?

Promissory estoppel er en juridisk doktrine som sier at en person som gir et løfte til en annen person ikke kan gå tilbake på det løftet hvis det ville føre til at den andre personen lider økonomisk eller annen type nød. Læren brukes typisk i kontraktsretten, men kan også brukes på andre rettsområder, som for … Les mer

Definisjon av dårlig gjeldsutgift

Utgifter til dårlig gjeld er et regnskapsbegrep som brukes for å beskrive utgiftene knyttet til en kunde eller klient som skylder penger til et selskap, men ikke er i stand til å betale. Dette kan skje av en rekke årsaker, som at kunden misligholder et lån eller ikke klarer å betale fakturaene sine i tide. … Les mer