prut

Definisjonen av prute er «å krangle eller forhandle vedvarende (vanligvis over prisen på noe).» Pruting er en vanlig praksis i mange kulturer, og blir ofte sett på som en måte å få best mulig pris for noe. I noen tilfeller kan pruting være den eneste måten å få en rettferdig pris på, spesielt i markeder … Les mer

Et kjent dokument i oppstartsverdenen: Kapitaliseringstabellen

En kapitaliseringstabell er et kjent dokument i oppstartsverdenen Hvordan verdsetter du et oppstartsselskap? Den vanligste metoden for å verdsette et oppstartsselskap er metoden med diskontert kontantstrøm (DCF). Denne metoden diskonterer selskapets fremtidige kontantstrømmer til nåverdi, ved å bruke en diskonteringsrente som reflekterer selskapets risiko. Det er noen forskjellige måter å beregne diskonteringsrenten på, men den … Les mer