Nominelt BNP: Definisjon og hvordan man beregner

Hva er nominelt BNP? Nominelt BNP er et mål på den totale verdien av alle varer og tjenester som produseres i en økonomi, uavhengig av priser. For å beregne nominelt BNP legger du ganske enkelt sammen alle verdiene av varene og tjenestene som er produsert i en periode. Hva menes med nominelt BNP bruttonasjonalprodukt)? Nominelt … Les mer