Hva er kjøpekraft?

Mengden varer eller tjenester som kan oppnås med en viss sum penger avhengig av prisnivå, er det som kalles "kjøpekraft". Med andre ord refererer dette konseptet til forholdet mellom prisen som en person, et selskap eller et land betaler for å tilfredsstille deres behov og nivået på ressursene de har. Det er imidlertid viktig å … Les mer