Rekkeviddedefinisjon

Et område er forskjellen mellom de høyeste og laveste prisene som handles i løpet av en gitt tidsperiode. Utvalget er en viktig teknisk indikator som gir verdifull informasjon om nivået på handelsaktiviteten i en gitt periode. Et område kan beregnes for en hvilken som helst tidsperiode, men brukes oftest på daglig eller ukentlig basis. Områdebundne … Les mer

Hva er kjøpekraft?

Mengden varer eller tjenester som kan oppnås med en viss sum penger avhengig av prisnivå, er det som kalles "kjøpekraft". Med andre ord refererer dette konseptet til forholdet mellom prisen som en person, et selskap eller et land betaler for å tilfredsstille deres behov og nivået på ressursene de har. Det er imidlertid viktig å … Les mer

Kategorier K