Hva er garanti?

Betydningen av warrant refererer til a finansielle derivater som gir kjøperen rett til å kjøpe en bestemt eiendel (underliggende eiendel) fra utstederen av tegningsretten, til en tidligere fastsatt pris (innløsningskurs) og innen en spesifisert periode eller med en utløpsdato. Spesifisere litt mer, er det en omsettelig sikkerhet utstedt av en enhet som gir rett ved … Les mer