Bredbasert vektet gjennomsnitt

Det bredt baserte vektede gjennomsnittet er et mål på gjennomsnittsprisen på et verdipapir eller en gruppe av verdipapirer. Vektingen er basert på markedsverdien til de underliggende selskapene. Dette gjennomsnittet brukes ofte som en referanse for investeringsresultater. Hva betyr en 2x likvidasjonspreferanse? En 2x likvidasjonspreferanse betyr at innehaverne av preferanseaksjen vil motta det dobbelte av investeringen … Les mer

Hva er Sharpe-forholdet og hvordan beregner du det?

Sharpe Ratio er et forhold som måler lønnsomhet Det er et over gjennomsnittet (forskjell mellom lønnsomheten til en bestemt portefølje og en risikofri eiendel), per enhet av total risiko som en portefølje kan bære. Denne måleren kan indikere kvaliteten på en Investeringsfond, siden det sammenligner dem med andre som har samme forhold. Imidlertid, som vi … Les mer

Kategorier R