Hva er Sharpe-forholdet og hvordan beregner du det?

Sharpe Ratio er et forhold som måler lønnsomhet Det er et over gjennomsnittet (forskjell mellom lønnsomheten til en bestemt portefølje og en risikofri eiendel), per enhet av total risiko som en portefølje kan bære. Denne måleren kan indikere kvaliteten på en Investeringsfond, siden det sammenligner dem med andre som har samme forhold. Imidlertid, som vi … Les mer