En finansiell portefølje er en samling av investeringer og eiendeler

Du kan opprette og administrere en finansiell portefølje ved å diversifisere investeringene dine, overvåke porteføljens ytelse og rebalansere porteføljen etter behov. Hvordan opprette og administrere en finansiell portefølje Hvilken type forvaltning brukes til å administrere porteføljer? I porteføljestyring er det fire hovedtyper av ledelsesstiler som brukes: aggressiv, konservativ, vekst og verdi. Hver ledelsesstil har forskjellig … Les mer