Junior Mortgage Definisjon

Et juniorlån er et lån som er underordnet et annet lån, typisk et førstelån. Dette betyr at dersom låntaker misligholder lånet, vil långiveren av juniorpantet først kunne kreve inn på lånet etter at långiveren av førstepantet er betalt i sin helhet. Juniorlån brukes ofte for å hjelpe låntakere med å finansiere eiendommer de ellers ikke … Les mer