Enkeltmånedlig dødelighet (SMM) Definisjon

Single Monthly Mortality (SMM) er sannsynligheten for at en eller flere forsikringstakere dør i løpet av en bestemt måned. SMM brukes til å beregne forventet antall dødsfall per måned. Hvordan beregner jeg månedlig dødelighet? Den månedlige dødeligheten er prosentandelen av personer som dør innen en måned etter innflyttingsdatoen. For å beregne denne frekvensen, del antall … Les mer

Hvordan fremdriftsfakturering fungerer

Fremdriftsfakturering er en type fakturering som ofte brukes i bygg og andre prosjektbaserte virksomheter. I stedet for å fakturere for hele prosjektet på en gang, lar fremdriftsfakturering bedrifter fakturere sine kunder for hver fase av prosjektet etter hvert som det er fullført. Dette kan være nyttig for å styre kontantstrømmen, siden bedrifter bare trenger å … Les mer