Akkumulert inntektsskatt

Akkumulert inntektsskatt er en skatt på inntektene til et selskap som ikke har blitt utbetalt som utbytte. Skatten pålegges med en sats på 20 prosent på den akkumulerte inntekten som overstiger selskapets «rimelige behov». Hensikten med skatten er å motvirke selskaper fra å akkumulere inntekter og å oppmuntre dem til å dele ut inntektene sine … Les mer

Hva er en skattepliktig hendelse?

En skattepliktig hendelse er en hendelse som resulterer i skattepliktig inntekt eller gevinst. Den vanligste skattepliktige hendelsen er salg av eiendom eller eiendeler, men andre skattepliktige hendelser kan omfatte salg av en virksomhet, utøvelse av aksjeopsjoner eller salg av en partnerskapsandel. Hvilken av følgende inntekter er ikke inkludert i begrepet inntekt? I følge Internal Revenue … Les mer