Oscillator of a Moving Average (OsMA)

OsMA er en teknisk indikator som brukes til å måle markedsmomentum. Det beregnes ved å ta forskjellen mellom et 26-perioders glidende gjennomsnitt (MA) og en 12-periods MA. OsMA vises som en linje som svinger over og under en nulllinje. En lesning over null indikerer at 12-perioders MA er over 26-perioders MA, og omvendt. OsMA er … Les mer

Debt Trekkspill Definisjon

Et gjeldstrekkspill er et økonomisk verktøy som bedrifter bruker for å administrere gjeldsnivået. Det lar dem låne penger når de trenger det, opp til en forhåndsbestemt grense, og deretter betale tilbake over tid. Dette kan være en fleksibel og kostnadseffektiv måte å finansiere vekst eller styre kontantstrøm på. Begrepet «gjeld trekkspill» er avledet fra musikkinstrumentet … Les mer