Bunching Definisjon

Når en aksjekurs treffer et visst nivå og deretter «bunker seg opp» eller konsoliderer seg på det nivået i en viss periode, sies det å «bunke seg opp» på det nivået. Dette blir vanligvis tatt for å bety at aksjen danner en base eller støttenivå til den prisen, hvorfra den til slutt kan bryte ut … Les mer

Hvordan aktivitetskostnadsdrivere kan fordele indirekte kostnader

Aktivitetskostnadsdrivere er de faktorene som påvirker kostnadene for en aktivitet. De kan brukes til å allokere indirekte kostnader til produktene eller tjenestene som bruker disse ressursene. De vanligste aktivitetskostnadsdriverne er arbeidstimer, maskintimer og antall transaksjoner. For å fordele indirekte kostnader ved bruk av aktivitetskostnadsdrivere, må først den totale indirekte kostnaden for perioden fastsettes. Dette kan … Les mer