Definer ubegrensede netto eiendeler

Ubegrensede netto eiendeler er eiendeler til et selskap som ikke er øremerket til noe spesifikt formål og kan brukes til generelle selskapsformål. Begrepet brukes vanligvis i sammenheng med ideelle organisasjoner, der ubegrensede netto eiendeler er de som kan brukes til å finansiere drift, programmer og andre generelle utgifter. Hvordan beregner du endring i ubegrensede netto … Les mer