Hva er nåverdi?

Definisjonen av nåverdi er den nåværende verdien av et beløp som vi vil motta senere i fremtiden. For å beregne nåverdien er det nødvendig å kjenne til to aspekter, på den ene siden pengestrømmene vi vil oppnå og en rente som gjør at disse strømningene kan diskonteres. Nåverdikonseptet er ment å demonstrere at det alltid … Les mer