Veskeholder mister skjorten ved å holde for lenge

Hvis du er en poseholder, betyr det at du eier et verdipapir som har mistet verdi og nå er verdt mindre enn det du betalte for det. Veskeholdere er ofte motvillige til å selge sin tapende investering, i håp om at den til slutt vil øke i verdi. Men hvis verdipapiret fortsetter å falle i … Les mer

Markedsrabattdefinisjon

Markedsrabatt er renten som betales av et verdipapir som handles til en rabatt til pålydende verdi. Markedsrabatten er differansen mellom verdipapirets pålydende og gjeldende markedspris, delt på antall år til forfall. For eksempel vil en obligasjon på $1000 med 5 % markedsrabatt som forfaller om 10 år ha en gjeldende markedspris på $950. Markedsrabatten vil … Les mer

Hva den totale gjeld-til-kapital-forholdet forteller oss

Dette forholdet er et mål på et selskaps finansielle innflytelse, og beregnes ved å dele selskapets totale gjeld med dets totale kapitalisering. Dette forholdstallet kan brukes til å vurdere en bedrifts økonomiske helse, da det gir innsikt i en bedrifts evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser. Et høyt forhold indikerer at et selskap er sterkt … Les mer