Hva er interessenter: Definisjon, typer og eksempler

Hva er interessenter? En interessent er en person eller gruppe som har interesse i en organisasjon eller et prosjekt. En interessent kan være en ansatt, leverandør, kunde, aksjonær eller medlem av fellesskapet. Hvem er interessenter på en enkel måte? I virksomhet og investering refererer begrepet interessenter til alle som har en interesse i suksessen eller … Les mer