Arbeidsformidlingsavgifter

Et arbeidsformidlingshonorar er et gebyr som vurderes av et arbeidsbyrå for å dekke kostnadene ved å finne og plassere en kandidat i en jobb. Honoraret er typisk en prosentandel av kandidatens førsteårslønn og betales av arbeidsgiveren, ikke kandidaten. Hva er et fastholdsgebyr ved rekruttering? En retainer fee er en sum penger betalt på forhånd av … Les mer