Hva er presedens?

I mikroøkonomi er en presedens et spesifikt krav som må oppfylles før en bestemt hendelse kan inntreffe. For eksempel, for at et selskap skal få lån fra en bank, må selskapet først oppfylle visse presedensbetingelser, som for eksempel å gi banken regnskap og en forretningsplan. Dersom selskapet ikke oppfyller disse vilkårene, vil lånet ikke bli … Les mer

Halmkjøp Definisjon

En halmkjøper er definert som en person som kjøper eiendom på vegne av en annen person. Begrepet brukes oftest i forbindelse med eiendomstransaksjoner, hvor halmkjøperen kan brukes til å hjelpe den virkelige kjøperen med å kvalifisere for et lån eller for å skjule kjøperens virkelige identitet av andre grunner. Det er noen forskjellige måter som … Les mer