Hva er den aktuarmessige verdien?

Aktuarvitenskap har hjulpet mye innen økonomi med å forutsi mange handlinger som er ment å bli utført. Spesielt er begrepet aktuarmessig verdi basert på den aktuarmessige beregningen, som prøver å forutsi eller lage estimater om forekomsten av visse økonomiske hendelser. For å gjøre dette, er det basert på mulige konsekvenser og scenarier som kan genereres, … Les mer