Direkte sitatdefinisjon

Et direkte sitat er en utenlandsk valutakurs oppgitt som innenlandsk valuta per enhet av utenlandsk valuta. Med andre ord, det uttrykker hvor mye av den utenlandske valutaen som trengs for å kjøpe én enhet av den innenlandske valutaen. For eksempel, hvis det direkte tilbudet for EUR/USD valutaparet er 1,25, betyr det at det tar 1,25 … Les mer

Defining Lifestyle Fund

Et Defining Lifestyle Fund er et aksjefond som investerer i en bestemt livsstil eller livsfase. Et fond kan for eksempel være rettet mot pensjonister eller de som nærmer seg pensjonisttilværelsen. Fondets beholdning og aktivaallokering vil være utformet for å nå målene for mållivsstilen eller livsstadiet. Hvordan kategoriserer du aksjefond? Verdipapirfond er klassifisert i henhold til … Les mer