Beregnet verdi

Imputert verdi er verdien som tildeles noe som ikke er direkte observerbart. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, for eksempel når den faktiske verdien ikke er kjent, eller når det ikke er mulig å direkte observere tingen av interesse. For eksempel kan verdien av et selskaps merkevare beregnes basert på verdien av lignende selskapers … Les mer