Definisjon av fokusert fond

Et fokusert fond er en type verdipapirfond som investerer i et smalt utvalg av verdipapirer, vanligvis innenfor en enkelt bransje eller sektor. Målet med et fokusert fond er å oppnå høyere avkastning enn et mer diversifisert fond ved å investere i et mindre antall selskaper som fondsforvalteren mener vil utkonkurrere markedet. Fokuserte fond har generelt … Les mer