World Economic Outlook (WEO)

World Economic Outlook (WEO) er en årlig publikasjon fra Det internasjonale pengefondet (IMF) som vurderer helsen til den globale økonomien og gir prognoser for det kommende året. WEO er allment ansett som en av de viktigste og mest innflytelsesrike økonomiske rapportene, siden den gir innsikt i IMFs vurdering av globale økonomiske forhold og dets utsikter … Les mer