Hovedfond

Et hovedfond er en type investeringsfond som samler eiendelene til flere investorer og investerer dem i en rekke underliggende investeringer. Eiendelene til hver investor holdes i et eget underfond, som lar fondsforvalteren skreddersy investeringsmiksen til den enkelte investors behov. Hovedfordelen med å investere i et hovedfond er at det gir investorene tilgang til et bredere … Les mer

Mottaksdefinisjon

Et borettslag er en juridisk status som tildeles et selskap når det ikke er i stand til å betale sin gjeld. Det oppnevnes en bobestyrer for å ta kontroll over selskapets eiendeler og fordele dem mellom kreditorene. Mottakeren er vanligvis en rettsoppnevnt person, men i noen tilfeller kan kreditorene oppnevne mottakeren. Formålet med bobehandling er … Les mer