Hva er eiendelsspesifisitet?

Eiendelsspesifisitet er i hvilken grad en eiendel er spesialisert eller dedikert til en bestemt bruk. En høyere grad av eiendelsspesifisitet resulterer generelt i et høyere risikonivå. For eksempel er en fabrikk som er bygget spesielt for produksjon av en bestemt type produkt mer spesifikk (og derfor mer risikabel) enn en fabrikk som kan brukes til … Les mer