Hva er fravær?

Fravær er definert som arbeidstakers vanlige eller tilsiktede fravær fra jobb. Det kan også defineres som hyppig eller overdreven fravær fra en arbeidsplass. Fravær anses generelt for å være et problem for bedrifter fordi det kan føre til redusert produktivitet og redusert moral blant ansatte. Det er en rekke årsaker til at en ansatt kan … Les mer