Hva er en insentivavgift?

Incentivavgifter belastes vanligvis av hedgefondforvaltere som en prosentandel av fortjenesten fondet tjener. Gebyret er vanligvis et resultatbasert honorar, det vil si at det kun belastes dersom fondet gir positiv avkastning. Incentivavgifter kan variere mye, men varierer vanligvis fra 10-20 % av fortjenesten. Incentivhonorar gir et insentiv for forvaltere til å generere sterk avkastning, da de … Les mer