Hva er Trust Indenture Act av 1939?

Trust Indenture Act av 1939 er en føderal lov som regulerer utstedelsen av visse typer obligasjoner, inkludert selskapsobligasjoner. Loven krever at obligasjoner utstedes i samsvar med en trustkontrakt, som er en kontrakt mellom utsteder og bobestyrer. Tillitsmannen er ansvarlig for å ivareta obligasjonseiernes interesser og sørge for at vilkårene i avtalen overholdes. Loven krever også … Les mer