Hva er tertiær sektor?

Tertiærsektoren, også kjent som servicesektoren, er ansvarlig for å tilby varer, produkter eller tjenester til befolkningen, som i et stort flertall av tilfellene av sekundær sektor gjennom manipulering av råvaren generert i primær sektor, alt med den hensikt å tilfredsstille dine behov. Denne definisjonen av tertiærsektoren gir oss også informasjon om hva slags aktiviteter den … Les mer