Hva er en kapitalreserve?

En kapitalreserve er en del av et selskaps inntjening som settes av til fremtidig bruk. Midlene i en kapitalreserve kan brukes til å finansiere ekspansjon, betale utbytte eller kjøpe tilbake aksjer. Et selskap kan også bruke kapitalreserven til å foreta oppkjøp eller til å finansiere forskning og utvikling. Hva er reservekapitalsvar i én setning? Reservekapital … Les mer

Hva er spesifikk risiko ved å investere?

Spesifikk risiko er risikoen for tap som er spesifikk for en bestemt verdipapir eller investering. Denne typen risiko er også kjent som usystematisk risiko. Systematisk risiko, derimot, er risikoen som er iboende for hele markedet eller det økonomiske miljøet. Det er en rekke faktorer som kan bidra til spesifikk risiko, inkludert den økonomiske helsen til … Les mer