Forstå likvidatorer

En likvidator er en person eller et selskap som er oppnevnt til å avvikle sakene til et insolvent selskap. Likvidatorens rolle er å realisere selskapets eiendeler og fordele provenyet til kreditorene. En likvidator kan oppnevnes av retten, av aksjonærene eller av selskapets styremedlemmer. Dersom selskapet ikke er insolvent, kan styret oppnevne en likvidator til å … Les mer