Leietaker

En leietaker er en person som har signert en leieavtale med en utleier for å leie en eiendom av dem. Leieavtalen vil detaljere vilkårene for leieforholdet, for eksempel lengden på leieavtalen, leiebeløpet som skal betales, og eventuelle andre regler eller begrensninger som leietaker må følge. Hva er den vanligste typen boligleie? Den vanligste typen boligleie … Les mer

Hva betyr Yield On Cost (YOC)?

Yield on cost (YOC) er en beregning som brukes til å evaluere ytelsen til en aksjeinvestering. Det beregnes ved å dele det nåværende årlige utbyttet med den opprinnelige kjøpesummen på aksjen. For eksempel, hvis en aksje ble kjøpt for $50 per aksje og den for tiden betaler et årlig utbytte på $2 per aksje, vil … Les mer