Hva er SEC Form F-4?

SEC Form F-4 er et dokument som er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) for å registrere et verdipapir for salg. Skjemaet brukes til både primære og sekundære tilbud. F-4 må arkiveres før noen verdipapirer kan selges i tilbudet. Skjemaet inneholder informasjon om utstederen, tilbudet og verdipapirene som tilbys. Det er viktig å merke … Les mer