Inntektsutjevning

Inntektsutjevning er prosessen med å administrere et selskaps rapporterte inntekt slik at den er mer stabil og forutsigbar. Dette kan gjøres gjennom en rekke metoder, for eksempel bruk av periodisert regnskap, styring av lagernivåer og timing av innregning av inntekter og utgifter. Målet med inntektsutjevning er å gjøre et selskaps regnskap mer forståelig og å … Les mer