Hva er bedriftsobligasjoner og hvordan kjøpes og selges de?

Bedriftsobligasjoner er gjeldspapirer som utstedes av selskaper og selges til investorer. Hvordan utbetales selskapsobligasjoner? Når et selskap utsteder en selskapsobligasjon, er det i hovedsak å ta opp lån fra investorer. Til gjengjeld for å låne selskapet penger, mottar investorer periodiske rentebetalinger (kjent som kuponger) så vel som avkastningen av hovedinvesteringen deres (kjent som pålydende verdi) … Les mer