Kryss av Definisjon

En hake er den minste økningen i prisbevegelse for et gitt verdipapir. Tick-verdien er dollarverdien av et ett-tick-trekk i prisen på verdipapiret. For eksempel, hvis en aksje handles til $50 per aksje og har en tick-verdi på $0,01, vil et ett-tick-trekk være lik $0,01. Tick-verdien brukes også til å beregne tick-størrelsen, som er minimumskursen som … Les mer

Kapitaltillegg

Kapitaltillegg refererer til økningen i verdien av et selskaps eiendeler. Dette kan oppnås på en rekke måter, inkludert kjøp av nye eiendeler, reinvestering av overskudd og oppkjøp av andre selskaper. Kapitaltilskudd kan brukes til å finansiere en rekke ulike aktiviteter, inkludert utvidelse av driften, utbetaling av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Hva er ytterligere innbetalt … Les mer