Egne ressurser

Uttrykket egne ressurser refererer til innskudd fra aksjonærene eller partnere som tegner kapital i et selskap, oppnådd fortjeneste som ikke er delt ut mellom aksjonærene i form av utbytte, samt Reservasjoner de må møte ekstraordinære situasjoner. Dette innebærer at begrepet egne ressurser er definert som forskjellen mellom eiendeler og forpliktelser til et foretak på et … Les mer