Hva er et pengeoverføringsbrev?

Et remitteringsbrev er et brev som sendes sammen med en betaling. Brevet gir vanligvis instruksjoner om hvordan betalingen skal brukes. For eksempel kan brevet indikere at betalingen er for faktura #123 og #456. Begrepet «remitteringsbrev» er mest brukt i sammenheng med corporate finance. Når et selskap foretar en betaling til et annet selskap, vil de … Les mer

Ekstra innbetalt kapital (APIC)

Ekstra innbetalt kapital (APIC), også kjent som aksjepremie, er mengden penger som betales til et selskap av investorer for aksjer som er verdt mer enn pålydende verdi av aksjene. APIC-kontoen er en del av et selskaps egenkapital og rapporteres i balansen. APIC opprettes når et selskap selger aksjer til en pris som er høyere enn … Les mer

Hva er en handelsavtale?

Vi snakker om en kommersiell avtale for å referere til den bilaterale avtalen som skjer mellom selskapene eller statene som deltar i pakten. Hovedmålet med denne typen avtaler er å tilfredsstille behovene til hver av de involverte partene, for å øke mulighetene for kommersiell utveksling mellom selskaper eller stater. I tilfelle noen form for overføring … Les mer

Kategorier K